IRANSAT NEWS

۰۴ تیر، ۱۳۸۹

تلویزیون پی ام سی از فرکانس جدیدتلویزیون پی ام سی که چندین سال پیش برنامه هایش را از دبی و از تلستار12 برای ایران روی ایر فرستاد اکنون شبکه دیگری با نام پی ام سی فامیلی را در دست راه اندازی دارد تا با این شبکه برنامه های تفریحی به جز موزیک را پخش کند . پی ام سی طی چند سال گذشته با مدیریت مهرداد اسماعیل کیا(سینا) یکی از پر بیننده ترین شبکه های فارسی زبان و قدیمی ترین شبکه تخصصی پخش موزیک فارسی بوده است/ پی ام سی هم اکنون از ماهواره هاتبرد برای اروپا و ایران و تلستار5 برای امریکا و کانادا پخش میشود.

مشخصات جدید شبکه پی ام سی در هاتبرد:
Frq:11566
Pol:H
Smbl:27500
Ch name: TEST

نویسنده این مطلب:کیوان

WWW.IRANSATNEWS1.BLOGSPOT.COM

۳۶ نظر:

عمو خليل عقاب گفت...

مي خواستم به فرشته خانم بگم :

حيف از ايران كه ويران شود

بدست شما جاني ها اداره شود


اونيكه نابود شده و شكست خورده شما تازي ها هستيد

ملت ايران تا ابد پيروز است و بزودي به ژيروزي نهايي هم خواهد رسيد

ايران از آن آريايي هخا مي باشد

شما تازي هستيد و جايي نداريد تو ايران زمين

باش تا ببيني كه چطور ميندازيمتون بيرون.

دير نيست

سوخت و سوز نداره

افريدون گفت...

مديد بسيار محترم وبلگ :

به فرشته هاي اهريمني كه براي از ميان برداشتن آزادي مي آيند و نظر ميدهند و با شايعه آنهم به بزرگي شكست جنبش سبز مردمي ضد اسلام و آخوندي ايرانيان مي خواهند مردم را نابود كنند تذكر بدهيد و حقشان را كف دستشان بذاريد.

مرگ بر ديكتاتور و هوادارانش

احمد بن همام - كازروني گفت...

مرگ بر آخوند دين فروش

مرگ بر فرشته هاي دروغين آزادي

مرگ بر دجالين و رهبرشان ابن زياد خامنه ايه ه ه ه

ما نمرديم

ما شهيد نداديم كه شما بياي و بگي جنبش مرد و شكست خورد

بيرونتون ميكنيم و خون ندا و سهراب ها و فرهاد ها رو پايمال نميكنيم.

فرشته آزادي گفت...

فقط جواب ياوراستادميدم.چون بقيه نظرها ارزش جواب دادانونداره.ياوراستادمنم نميدونم توكي هستي.مردي زني ولي بدون هركي هستي. آخوندباباته.يكم مغزمعيوبتوبكاربنداز.آخه
خودت خسته نشودي.ميدونم تقصيرخودت هم كه نيست.اينقدراخباردورغ توكلت كردن.كه پاچه همه رواشتباهي ميگيري.اگه راه آزاديوبلدي پس چراخفه خان گرفتي.يكي ميادنظرش بگه به تومزدوربرميخوره.شماها همه ي اينترنت باحرفهاي كثيفتون اشغال كردين.تايه آزادي خواه واقعي روميبينين.سريع ميخاين خفش كنين.ولي بدون امسال من تووطنم به مليونها نفرندكه همه شون خاموشن.بيداري مانزديكه.پس بدونين زورتونوتاآخربزنين.آدم عاقل راستودورغوتشخيص ميده.خدايش بگونون خورمزدوراهستي.يانه يه فريب خورده.هستي.منم سالهاپيش افكارشماهاروداشتم.لعنت براوناي كه به خاطرپول وطن خودشونوميفروشن

KEIVAN گفت...

فرشته ازادی - یاور استاد:

دوستان تمامی ما به دنبال ازادی ایران هستیم چه با سبز چه بی سبز و هر نوع سلیقه و مذهب و....

ما باید با هم باشیم نه سبز این یارو موسوی . نه سبز سو استفاده گر . نه سبز وطن فروش ...سبزی و این حرفا همش اسم هست ...

جنبشی اغاز شده حالا چه سبز چه زرد . چه مشکی ..مشکل ما ها یعنی یک رنگ مصخره هست؟؟
ول کنید این حرفا رو همه ما خواستار ازادی هستیم و بعد از ازادی هم همه ایرانیان با هم هستند.....

ناشناس گفت...

كيوان سلام.بااحترام به نظرتودورسته مشكل مارنگ سبزنيست.اصلاجنبش سبزي وجودخارجي نداره.چراچون كه اگه واقعلاوجودداشت22خردادبايدثابت ميشد.باوركن آزادي نزديكه.چون كه اين رسانه هاي خارجي تمام زورشونو زدن تامردم 22خردادبريزن بيرون.ولي مردم مااينباروجودشونو نشون دادندوگول اين بازي هاي مسخره شونو نخوردن.خدايش كيوان.مثال اگه اين جنبشه مسخره پيروز ميشد.آزادي واقعي روبه ماميدادبه نظرمن اوضاع ازالانم بدترميشد.پس چراخودمونوبااين رنگ هاگول بزنيم.دورسته ماهمه ايراني هستيم.ودنبال يه چيزمشترك آزادي.ولي ايناازماميترسن.وهمش ميخان يه چيزيوقالبمون كنن.33ساكت بوديم يعني بازم بايدبازيچه دست اينواون باشيم.كيوان جان حرفازياده شايدازنظرشمامن غلط بگم.ولي بخدامن دلم واسه ي اوناي كه سال پيش خواسته ياناخسته جونشون كف.دستشون گذاشتن.فريب اين كساي كه خدالعنتشون كنه روخوردن.به
خيباناها ريختن.كشتن.به.اسارت.بستن.ميسوزه مابايدانتقام نداوخيلي كساي ديگه كه فكرميكردن دارن وطنشون ازدست اين آخوندنجات ميدن.بگيريم.هي.ولي نميدوستن بازيچه دست همين آخونداهستن!اميدوارم ازحرفام برداشت بدنكني.ميدونم درك ميكني چون ماجونها حرفهاي همديگروبهترميفهميم.موفق باشي.FA

فرشته آزادي گفت...

كيوان سلام.بااحترام به نظرتودورسته مشكل مارنگ سبزنيست.اصلاجنبش سبزي وجودخارجي نداره.چراچون كه اگه واقعلاوجودداشت22خردادبايدثابت ميشد.باوركن آزادي نزديكه.چون كه اين رسانه هاي خارجي تمام زورشونو زدن تامردم 22خردادبريزن بيرون.ولي مردم مااينباروجودشونو نشون دادندوگول اين بازي هاي مسخره شونو نخوردن.خدايش كيوان.مثال اگه اين جنبشه مسخره پيروز ميشد.آزادي واقعي روبه ماميدادبه نظرمن اوضاع ازالانم بدترميشد.پس چراخودمونوبااين رنگ هاگول بزنيم.دورسته ماهمه ايراني هستيم.ودنبال يه چيزمشترك آزادي.ولي ايناازماميترسن.وهمش ميخان يه چيزيوقالبمون كنن.33ساكت بوديم يعني بازم بايدبازيچه دست اينواون باشيم.كيوان جان حرفازياده شايدازنظرشمامن غلط بگم.ولي بخدامن دلم واسه ي اوناي كه سال پيش خواسته ياناخسته جونشون كف.دستشون گذاشتن.فريب اين كساي كه خدالعنتشون كنه روخوردن.به
خيباناها ريختن.كشتن.به.اسارت.بستن.ميسوزه مابايدانتقام نداوخيلي كساي ديگه كه فكرميكردن دارن وطنشون ازدست اين آخوندنجات ميدن.بگيريم.هي.ولي نميدوستن بازيچه دست همين آخونداهستن!اميدوارم ازحرفام برداشت بدنكني.ميدونم درك ميكني چون ماجونها حرفهاي همديگروبهترميفهميم.موفق باشي.FA

ناشناس گفت...

این رو برای فرشته می نویسم فرشته گولم زد دست به دولم زد

ناشناس گفت...

كيوان سلام.بااحترام به نظرتودورسته مشكل مارنگ سبزنيست.اصلاجنبش سبزي وجودخارجي نداره.چراچون كه اگه واقعلاوجودداشت22خردادبايدثابت ميشد.باوركن آزادي نزديكه.چون كه اين رسانه هاي خارجي تمام زورشونو زدن تامردم 22خردادبريزن بيرون.ولي مردم مااينباروجودشونو نشون دادندوگول اين بازي هاي مسخره شونو نخوردن.خدايش كيوان.مثال اگه اين جنبشه مسخره پيروز ميشد.آزادي واقعي روبه ماميدادبه نظرمن اوضاع ازالانم بدترميشد.پس چراخودمونوبااين رنگ هاگول بزنيم.دورسته ماهمه ايراني هستيم.ودنبال يه چيزمشترك آزادي.ولي ايناازماميترسن.وهمش ميخان يه چيزيوقالبمون كنن.33ساكت بوديم يعني بازم بايدبازيچه دست اينواون باشيم.كيوان جان حرفازياده شايدازنظرشمامن غلط بگم.ولي بخدامن دلم واسه ي اوناي كه سال پيش خواسته ياناخسته جونشون كف.دستشون گذاشتن.فريب اين كساي كه خدالعنتشون كنه روخوردن.به
خيباناها ريختن.كشتن.به.اسارت.بستن.ميسوزه مابايدانتقام نداوخيلي كساي ديگه كه فكرميكردن دارن وطنشون ازدست اين آخوندنجات ميدن.بگيريم.هي.ولي نميدوستن بازيچه دست همين آخونداهستن!اميدوارم ازحرفام برداشت بدنكني.ميدونم درك ميكني چون ماجونها حرفهاي همديگروبهترميفهميم.موفق باشي.FA

ناشناس گفت...

اخه مگه فرشته ام رسم شکستن بلده

فرشته بیا بکنمت کوس فرشته ها رو باید خورد

 

ناشناس گفت...

باید عسل مالید کوس بی مو فرشته رو خورد

فرشته آزادي گفت...

كيوان سلام.بااحترام به نظرتودورسته مشكل مارنگ سبزنيست.اصلاجنبش سبزي وجودخارجي نداره.چراچون كه اگه واقعلاوجودداشت22خردادبايدثابت ميشد.باوركن آزادي نزديكه.چون كه اين رسانه هاي خارجي تمام زورشونو زدن تامردم 22خردادبريزن بيرون.ولي مردم مااينباروجودشونو نشون دادندوگول اين بازي هاي مسخره شونو نخوردن.خدايش كيوان.مثال اگه اين جنبشه مسخره پيروز ميشد.آزادي واقعي روبه ماميدادبه نظرمن اوضاع ازالانم بدترميشد.پس چراخودمونوبااين رنگ هاگول بزنيم.دورسته ماهمه ايراني هستيم.ودنبال يه چيزمشترك آزادي.ولي ايناازماميترسن.وهمش ميخان يه چيزيوقالبمون كنن.33ساكت بوديم يعني بازم بايدبازيچه دست اينواون باشيم.كيوان جان حرفازياده شايدازنظرشمامن غلط بگم.ولي بخدامن دلم واسه ي اوناي كه سال پيش خواسته ياناخسته جونشون كف.دستشون گذاشتن.فريب اين كساي كه خدالعنتشون كنه روخوردن.به
خيباناها ريختن.كشتن.به.اسارت.بستن.ميسوزه مابايدانتقام نداوخيلي كساي ديگه كه فكرميكردن دارن وطنشون ازدست اين آخوندنجات ميدن.بگيريم.هي.ولي نميدوستن بازيچه دست همين آخونداهستن!اميدوارم ازحرفام برداشت بدنكني.ميدونم درك ميكني چون ماجونها حرفهاي همديگروبهترميفهميم.موفق باشي.FA

ناشناس گفت...

كيوان سلام.بااحترام به نظرتودورسته مشكل مارنگ سبزنيست.اصلاجنبش سبزي وجودخارجي نداره.چراچون كه اگه واقعلاوجودداشت22خردادبايدثابت ميشد.باوركن آزادي نزديكه.چون كه اين رسانه هاي خارجي تمام زورشونو زدن تامردم 22خردادبريزن بيرون.ولي مردم مااينباروجودشونو نشون دادندوگول اين بازي هاي مسخره شونو نخوردن.خدايش كيوان.مثال اگه اين جنبشه مسخره پيروز ميشد.آزادي واقعي روبه ماميدادبه نظرمن اوضاع ازالانم بدترميشد.پس چراخودمونوبااين رنگ هاگول بزنيم.دورسته ماهمه ايراني هستيم.ودنبال يه چيزمشترك آزادي.ولي ايناازماميترسن.وهمش ميخان يه چيزيوقالبمون كنن.33ساكت بوديم يعني بازم بايدبازيچه دست اينواون باشيم.كيوان جان حرفازياده شايدازنظرشمامن غلط بگم.ولي بخدامن دلم واسه ي اوناي كه سال پيش خواسته ياناخسته جونشون كف.دستشون گذاشتن.فريب اين كساي كه خدالعنتشون كنه روخوردن.به
خيباناها ريختن.كشتن.به.اسارت.بستن.ميسوزه مابايدانتقام نداوخيلي كساي ديگه كه فكرميكردن دارن وطنشون ازدست اين آخوندنجات ميدن.بگيريم.هي.ولي نميدوستن بازيچه دست همين آخونداهستن!اميدوارم ازحرفام برداشت بدنكني.ميدونم درك ميكني چون ماجونها حرفهاي همديگروبهترميفهميم.موفق باشي.FA

فرشته آزادي گفت...

مرگ برناشاناسي كه فوش ميده.دوردبرايران.فوشاتونم مثل حرفاتون پوشالي هستن.بميرمزدور

VvV گفت...

agha in "SINA VALIOLLAH" ba "MEHRDAD ESMAEELI KIA " fargh dareW !
yeki nisSan

KEIVAN گفت...

فرسته ازادی کاملا حرفات درسته این سبز بازی ها یه مصخره بازی بود از طرف خودشون که شروع کردند و بی خود بی خود جوون ها را کشتن....

کاملا با حرفات موافقم ...

همه این کار ها مصخره بازی بود و بس از مناظره ها بگیر تا کشتن مردم تو خیابون...

ما نمیفهمیم که چه بر سر ما می اوردند ..چه بازی هایی با این مردم نکردند ...!!!
//////////////////////////
دوستان لطفا فحش ندهید به هم
///////////////////////.//
VvV
نه عزیزم مهرداد اسماعیل کیا همون سینا ولی الله هست که با این اسم مستعار برنامه اجرا میکنه .
ما با مدیر پی ام سی همیشه در تماس هستیم...

فرشته آزادي گفت...

كيوان دوردبه توبه خودم افتخارميكونم كه باسايتت آشناشدم.توهرسايتي كه نظرميدادم هميشه بامديراون سايت سرسبزامشكل داشتم.خوشحالم كه درك ميكني.نشون دادي خون آرياي توبدنت جاري وگول اين سبزارونخوردي.هرچنداكثريت مردم باماهستن.پس بايدباتلاشمون ايران مونوآزادكنيم.خطاب به اوناي كه بهم فوش ميدن.من به احترام كيوان جوابتونونميدم.چون شماها يه مشت عقب مونده ذهني هستين.اگه انتقاددارين به راه دورستش بيان كنين.به اميدپيروزي.به اميدآزادي.دوستداروطنFA

SAEED گفت...

MAGAZIN PERSIAN-TV 14
5تير ماه
+ ضميمه .جدول آخرين مشخصات وفركانسهاي كانالهاي فارسي زبان

مطالب اين مجله:

معرفي مجموعه فاصله ها پخش از شبكه سه سيما
ساعت پخش مسابقات جام جهاني مرحله يك هشتم نهايي از شبكه سه سيما
برنامه هفتگي شبكه+معرفي سريالها mbc persia
pmc family معرفي برنامه هاي شبكه
معرفي فيلمهاي جشنواره تابستاني شبكه تهران
برنامه هفتگي شبكه ANDISHEH
معرفي سريالهاي+ليست ساعات پخش سريالها شبكه فارسي 1
pdf معرفي سريال ارتش سري پخش از شبكه
برنامه هفتگي شبكه TAPESH
معرفي فيلمهاي روز شنبه شبكه هاي سيما
معرفي برنامه هاي Gem tv
معرفي برنامه هاي tvpersia
برنامه هفتگي شبكه Pmc
ليست ساعات پخش سريالها و فيلمهاي شبكه هاي سيما
اخبار شبكه هاي فارسي زبان

براي دانلود به ادرس زير برويد:

http://www.4shared.com/file/RQXgvMQG/magazin_persian-tv_14_.html

براي اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد:

http://mtrpersian.blogfa.com

ناشناس گفت...

مرگ بر جمهوری اسلامی و فرشته آزادي

فرشته ي مهربون گفت...

كيوان خان :

چرا داري گول اين فرشته مرشته ها رو ميخوري ؟

اينقدر ساده نباش !

اين فرشته مطمئن باش يه اطلاعاتي ريشو هست كه با اين اسم اومده

ديكي ازش گرم نيشه ، الكي هواش رو نداشته باش .

تازي ها جايي ندارند ، پس تو تازي نشو

انصار الآغا گفت...

خواهر فرشته ي آزادي :

نازنين مگه مقام عظما نگفتن گشت زدنت تو اينترنت تموم شد ، فوري برگردي پيش آقا ؟

ايشون مدت مديدي است كه در خماري باقي اند.

آبجي نكن اين كارو ورنه خودمون دست ميزنيم بهت.

دست آقا لطيفه ، ... آقا نهيفه

مال ماها اون طوريا نيست ها

خود داني

زود برگرد رو تخت آقا ، بدو بدو بدو

vVv گفت...

khob ...
age migofti Emse ASLI'sh SINA's ba name MOsta'ar MEHRDAD ESMAEELI KIA" modiriat mikone Ghabool mikardam
...
wali SINA WAliollah SHAGERDE baba'm bo0de to0 madrese mishnakhtesh
va parvandash ham avord didim
esme mosta'ar ham ke BA FAmili nemishe akhe...!
...
dar MOREDE SINA WALIOOLLAH Boodan esh shak nakon !

فرشته آزادي گفت...

قربونتون برم چرااينقدرزه زيادي ميزنين.شما اينقدرعقده اي حشري هستين.كه هنوز معنيه يه اسم مستعارنميدونين.بخداشرمم ميشه جواب شماعقب موندهاي ذهني كه عقده يه دخترودارين.بدم.راحت باشين عقدها تونوخالي كنين من فرشته آزادي هستم.خاك تو سرتون بااون مغزه پوكتون كه اين سايتودارين به گندميكشين.بجاي
اين مزخرفا يه چيزخوب بنويسين.آخه خدايش من تازي هستم يا شمالاشخورا.من اطلاعاتي هستم ياشما مزدورا.من فرشته دورغين هستم ياشما گونيا.يه آدرس بهتون ميدم.خوب اين مطلبو بخونين.همتون برين به جهنم.FA

فرشته آزادي گفت...

فرشته مهربون.:توهمون فرشته نيستي كه حضرت آدموگول زدي تاازاون درخت سيب بخوره!پس بيخودزورنزن همه توروميشناسن.خوده خوده شيطان هستي شناختمت.لعنت خدابرتوباد

KEIVAN گفت...

VvV
دوست عزیز ما بیش از همه با شبکه های تلویزیونی در ارتباط هستیم و اشنا حتی از روزی که این شبکه از فرکانس 11150 تلستار12 روی ایر رفت که همین اقای سینا ی شما در محاسبه ای با لیلا فروهر خود خانم فروهر او را با نام اقای کیا و مهرداد جان خطاب میکرد....
کمپانی KIA MAX متعلق به همین شخص یک شرکت بازرگانی در دبی می باشد.

نام مهرداد اسماعیل کیا در لیست شبکه های شرکت sama com (ماهواره ای دبی ) نیز ثبت می باشد.
مدیریت پی ام سی اقای کیا می باشد که همه دوستان که در زمینه ماهواره فعالیت دارند به خوبی ان را میشناسند/ مهرداد کیا چند سالی است که با اضافه کردن برنامه های تفریحی دیگر به شبکه اش و داشتن صدای خوب به مجری گری می پردازد.
///////////

دوستان لطفا با اسم دیگران نظر ندهید و سو استفاده از این فضا نکنید/ از نوشتن کلمات رکیک هم خود داری کنید در غیر این صورت مجبور میشیم که در بخش نظرات تغییراتی برای جلوگیری از این حرکات انجام بدهیم.

MR. DISH گفت...

كيرم دهنت با اين وبلاگ تخميت
همه پيش به سوي وبلاگ مجله پرشين براوو

فرشته ي فرشته ي مهربون گفت...

فرشته ي آزادي تو يك فاحشه بيش نيستي.

تو يك ضد ايراني هستي و عقده اي.

معلومم هست كه سن و سالي نداري.

ليلي گفت...

PMC قطع شد از 11566 يوتل ست هات برد

در ضمن از پارس چه خبر ؟

راستي فرشته ي آزادي عامل فيلتر شدن اين سايت بود.

KEIVAN گفت...

لیلی:

بله پی ام سی از 11566 قطع شده است.

پارس خبر تازه ای ازش نداریم هنوز.

MR,Dish گفت...

دوست عزیز لینک شما را در آدرس بلاگ اسپات مجله براوو پارسی قرار دادم ... واقعا متاسفم که یه عده آدمی که معلومه از کجا اومدن و با چه ذهنیتی فعالیت میکنن اینجا حرفای رکیک میزنن و میخوان آب رو گل آلود کنن...در ضمن انسان نه چندان آدم نه چندان گرامی لطفا با نام من نه اینجا و نه جای دیگه پیام جعلی نذارید...تنها پیامهایی از من که با log in بلاگر مشخصه اعتبار داره و لا غیر!

KEIVAN گفت...

مستر دیش عزیز دیدم . مرسی از لطفت من شما را میشناسم همین طورlog in بلاگر شما را ...

تا بوده و هست از این ادم های عقده ای.

::ISN:: گفت...

كيوان گرامي وظيفه خود را انجام داديم.
در وبلاگ ايران ست لايت اطلاع رساني به طور صريحي انجام شد. اميدوارم در ادمه كارت موفق باشي.
لينك جديد وبلاگتان را در وبلاگ ايران ست لايت در بلاگفا قرار دادم. عذر مي خوام اگر كمي دير شد مشغله كاري باعث ميشه كه كمتر به وبلاگ سر بزنم در ضمن وبلاگ چند روزي بود كه دست خودم هم نبود.
به هر حال اميدوارم به همين ترتيب به كارت ادامه بي و هيچ وقت از ادامه كارت نااميد نشي.

::ISN:: گفت...

جديدترين كدها و سافتكم ها مخصوص پكيج OSN نايلست با آپديت روز دوشنبه در وبلاگ ايران ست لايت قرار گرفت.
www.iransatellite.blogfa.com

SAEED گفت...

پخش فيلم the last samurai سه شنبه 8 تير ماه 1389از شبكهGEM

براي اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد:

http://mtrpersian.blogfa.com

ناشناس گفت...

Rai 13°East Hotbird 11766V & 10992V 27500 3/4
Seca
Ident: 0030
Dec: 000 048

Update 03.06.2010

Key0C: E4 5C 3D 58 F9 76 FE A6 <--- June (Active28/05/2010)
Decimal: 228 092 061 088 249 118 254 166

Key0D: 05 CC 49 71 00 FC B8 E3 <--- July (Next)
Decimal: 005 204 073 113 000 252 184 227

Key0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB <--- Service Key
Decimal: 087 050 125 194 168 098 177 251

ناشناس گفت...

طریقه وارد کردن کد در رسیورها
http://king.kingin3at.info/showthread.php?t=15832

..دوستاني كه قصد ارتباط با ما را دارند از نوشتن شماره تلفن در قسمت نظرات جدا خودداري فرمايند نوشتن هر گونه شماره و يا ادرس از خود به عهده شما بوده و ما هيچ مسوليتي در مورد عواقب ان نداريم
.. وجود هر سايت يا وبلاگ با نام ايرانست نيوزدر اينترنت جعلي بوده و سو استفاده از نام اين وبلاگ ميباشد.....در قسمت نظرات وبلاگ شما ميتوانيد ازادانه و بدون هيچ سانسوري نظر خود رابيان كنيد.....ايرانست نيوز اولين وبلاگ ازاد خبري درزيمنه ماهواره در اينترنت هميشه از اين ادرس در اختيار شماست.
توجه:اين وبلاگ به هيچ عنوان سياسي نمي باشد و به هيچ گروه و حذبي وابسته نيست.... اين و بلاگ مذهبي نمي باشد ... تمامي عقايد براي ما بسيار قابل احترام مي باشند .....با تشكر ايرانست